انواع پیچ و مهره

انواع پیچ و مهره شامل واشر مربعی (square)، پیچ قارچی، پیچ فیلیپس، انواع پیچ و مهره شماره 8 به طول‌های 20،30،40،50،60،100 میلی متر، انواع پیچهای سر مته ای،8 و انواع مهره ها( مهره کاسه نمد و انواع واشرها) ادامه مطلبانواع پیچ و مهره