ماشین هوشمند و سیستم کنترل اقلیم

ماشین هوشمند و سیستم کنترل اقلیم یکی از مهمترین چالش‎های پیش رو در پرورش گیاهان در گلخانه‎ها، تأمین مناسب پارامترهای محیطی همانند نور، دما، رطوبت و … است. این پارامترها برای هر نوع گیاه متفاوت است. از آنجائیکه پارامترهای محیطی در داخل گلخانه به سبب تغییرات تشعشع خورشیدی، دما و رطوبت هوای بیرون، سرعت و... ادامه مطلبماشین هوشمند و سیستم کنترل اقلیم

سیستم مه پاش (فاگر)

با استفاده از سیستم های مه پاش میتوان میزان رطوبت و دما را در گلخانه تنظیم کرد. مزایای استفاده از سیستمهای مه پاش: افزایش تولید رشد سریعتر بوته رشد بیشتر گیاه افزایش یکنواختی در گیاهان گلهای بزرگتر و رنگ های روشنتر در تولید گل های شاخه بریده افزایش چشمگیر در رشد گیاهان در محیطهای تکثیر... ادامه مطلبسیستم مه پاش (فاگر)