بسترهای کشت بدون خاک ( هیدروپونیک)

بستر کشت گیاهان گلخانه ای همانند هر بستر کشت، دارای چهار وظیفه ا صلی است که عبارتند از

  • مخزن موادغذایی
  • نگهداری آب ودر دسترس قرار دادن آن
  • تبادل گازی بین ریشه واتمسفر
  • محل استقرار گیاه

 

اجزای تشکیل دهنده بستر کاشت بدون خاک

  • پایه های فلزی بستر و ناودان فلزی جمع کننده آب
  • ناودان کارتن پلاست جهت جمع آوری زه آب ( مخصوص گل رز)
  • کیسه کشت ( گروبگ) جهت کاشت محصول
  • کوکوپیت
  • پرلایت
EnglishRussiaIran
X