بست اتصال دو پروفیل

ورق گالوانیزه ضخامت ۳ میلی متر جهت اتصال دو پروفیلU و  M

EnglishRussiaIran
X