سایر بست ها و اتصالات شامل :

قرقره های هدایت کننده

بست قلابی

بست آلومینیوم

گیره پرده به لوله

 

EnglishRussiaIran
X