سیستم سایبان و حفاظ حرارتی

با استفاده از این سیستم نه تنها هزینه لازم جهت خرید سیستم های حرارتی و میزان سوخت مصرفی به میزان ۵۰ رصد کاهش می یابد بلکه هزینه ها و انرژی لازم برای خنک کردن گلخانه نیز به میزان ۵۰ درصد کاهش می یابد و شرایط محیطی گلخانه نیز به بهترین شکل کنترل می شود

سیستم فوق توسط سیستم اتوماسیون و بوسیله سنسورهای نصب شده به صورت اتوماتیک با ز و بسته شده و نور و دما و رطوبت گلخانه را در حد مورد نظر کنترل می کند.

سیستم سایبان و حفاظ حرارتی با پرده های آلومینیوم مخصوص (Thermal Screen) در فصول سرد سال از زمان غروب آفتاب تا صبح با افزایش دما و نور در گلخانه گسترده بوده و از خروج بخشی از هوای گرم و انرزی تابشی داخل گلخانه جلوگیری می کند.

این سیستم در فصول گرم سال بسته به نوع پرده قابلیت سایه اندازی دارد و نور مازاد بر نیاز گیاه را ( که توسط سنسور محاسبه می گردد) را کنترل کرده و از ایجاد حرارت اضافی و همچنین از از دست دادن رطوبت گلخانه جلوگیری می نماید.

 

EnglishRussiaIran
X