پروفیل آلومینیومی تقسیم پلاستیک

جهت فیکس کردن پلاستیک در طول های بیشتر از ۵۰ متر توسط قفل PVC از جنس آلومینیوم سخت شده

EnglishRussiaIran
X