بازدید گروه سدید رویش از نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی و دامداری ازمیر،ترکیه 2019

فهرست مطالب

5/5 - (1 امتیاز)

بازدید گروه سدید رویش از نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی و دامداری ازمیر،ترکیه 2019

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی و دامداری ازمیر، ترکیه در تاریخ 7 الی 10 فوریه 2019 برگزار گردید. گروه سدید رویش به همراه تعدادی از اعضای انجمن گلخانه‌سازان ایران و وزارت کشاورزی و ریاست محترم و اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان از این نمایشگاه بازدید کرد.

بازدید گروه سدید رویش از نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی و دامداری ازمیر،ترکیه 2019
بازدید گروه سدید رویش از نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی و دامداری ازمیر،ترکیه 2019