سازه‌های کشاورزی سدید رویش

تنوعی از گلخانه‌های صنعتی

Circular_Multispan
Glass_Greenhouse
Gothic_Multispan
Net&shade_houses
Tunnel_Greenhouse

تجهیزات گلخانه

نمایندگی رسمی کمپانی برگ در ایران

wery
No products found

بهترین محصول از بهترین گلخانه

” کیفیت ستون اصلی کار ماست

عاملی که در تمام فرآیند تولید، نصب و خدمات

مرتبط با گلخانه ها وجود دارد “

اخبار و مقالات

تازه‌های کشاورزی مدرن

گلخانه‌های خانگی

طراحی و تولید انواع گلخانه خانگی