پروژه‌های در دست اجرا

سدید رویش ویستا

گلستان آقای قاسمی

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۵٫۲۸۰ مترمربع

بوشهر آقای حیدری

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۱۰۴۸۳/۲ مترمربع

گلپایگان آقای خیری

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۷٫۳۴۴ مترمربع

کاشان آقای کوچکی

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۳٫۰۲۴ مترمربع

نجف آباد آقای میرطاهری

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۵٫۰۴۰ مترمربع

بیرجند آقای یوسفی

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۲٫۳۷۶ مترمربع

اردبیل، پارس آباد آقای بهرامی

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۷۶٫۶۰۸ مترمربع (شامل دو فاز)

الیگودرز آقای احمدی

طراحی و ساخت گلخانه توت فرنگی به مساحت ۲۰۷۳/۶ مترمربع

برخی از بزرگترین پروژه‌ها

مرور اجمالی

کرمان شرکت فرکان پاک دشت (آقای مهندس فیضی)

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۵۰٫۳۵۲ مترمربع

اوزبکستان آقای دکتر معهد

طراحی و ساخت گلخانه تولید موز و مرکبات به مساحت ۴۹٫۹۹۲ مترمربع

سنندج آقای سهرابی

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۷۰٫۰۰۰ مترمربع

البرز مجتمع گلخانه‌ای کوشش کشت (فاز دوم)

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن سازگاری کشت بافت به مساحت ۶٫۰۳۷ متر مربع

گلخانه مدرن گل رز صفاشهر مهندس طهماسبی و امانی

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۷٫۷۷۱ متر مربع/ استان فارس، صفاشهر، جاده سرحد، روستای مشکان

سایر پروژه‌ها

سمنان، شاهرود شرکت لعل کویر

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه ایزوله به همراه نت هاوس جهت نگهداری پایه مادری به مساحت ۵۲۵ مترمربع

الیگودرز آقای آسترکی

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۲٫۵۲۰ مترمربع

کرمان، رفسنجان آقایان محققی و پورصالحی

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۱۱٫۱۶۸ مترمربع

اردبیل، پارس آباد آقای بهرامی (فاز یک)

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۲۵٫۱۵۲ مترمربع

کرمان، جیرفت آقای اسماعیلی

طراحی و ساخت گلخانه توت فرنگی به مساحت ۱۰٫۶۰۸ مترمربع (شامل دو فاز)

اردبیل، پارس آباد آقای بالایی

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۱۵٫۱۲۰ مترمربع (فاز ۲ شامل دو سایت B و D)

همدان شرکت چیلکو

تامین ناودان بستر کشت برای مساحت ۱۰٫۰۰۰ مترمربع

مشهد آقای افضلیان

طراحی و ساخت گلخانه گل رز به مساحت ۳٫۴۵۶ مترمربع

ارمنستان آقای گویک

طراحی و ساخت گلخانه نهال خرما به مساحت ۲٫۴۱۹ مترمربع

کاشان آقای مزدیان

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۳٫۳۸۸ مترمربع

گلستان، بندر ترکمن آقای خواجه

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۲۰٫۳۵۲ مترمربع

مشهد، فریمان آقای شمسایی

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۱٫۱۵۲ مترمربع

لرستان آقای یاراحمدی

طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۳٫۰۰۰ مترمربع

فارس آقای قاسمی‌زاده

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۱۰٫۰۸۰ مترمربع

اردبیل آقای علی بابایی

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۷٫۲۹۶ مترمربع

اردستان شرکت کشاورزی و دامپروی فجر اصفهان

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه سازگاری کشت بافت به مساحت ۲٫۶۸۸ مترمربع

بوشهر شرکت تعاونی کشاورزی گلخانه‌ای کوثر

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۶۸٫۷۰۴ مترمربع

عسلویه آقای اسدی

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۳۰٫۰۰۰ مترمربع

خراسان رضوی آقای کفاش

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه گل رز به مساحت ۳٫۰۰۰ مترمربع

ارومیه شرکت رویان پژوهش آذربایجان

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن سازگاری کشت بافت به مساحت ۳٫۰۰۰ متر مربع

شوشتر آقای محمدی

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۴٫۱۲۸ مترمربع

کرمان آقای جعفری

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۳٫۱۵۰ مترمربع

مجتمع گلخانه‌ای کوشش کشت (فاز اول) دکتر جوادی کوشش

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن سازگاری کشت بافت به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع / البرز، شهرستان ساوج بلاغ، روستای تنکمان، خیابان گلزار، خیابان نیایش، مجتمع گلخانه‌ای کوشش کشت/ دکتر جوادی کوشش

گلخانه مدرن گل رز دکتر گودرزی نژاد

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۵٫۰۴۰ متر مربع، استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای دورک قنبری

تامین گسترده قطعه

ارائه سازه و قطعات گلخانه به شرکت‌های همکار حدودا ۲ هکتار

گرجستان Agro pars

ساخت گلخانه مدرن سبزی و صیفی به مساحت ۳٫۰۷۲ مترمربع

لرستان، الیگودرز آقایان انصاری و توکلی

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۵٫۰۴۰ مترمربع

اصفهان، نائین خیریه مسجدسازان الزهرا

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن سبزی و صیفی به مساحت ۴٫۷۵۲ مترمربع

کرج، هشتگرد آقای رنجبر

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۵٫۰۴۰ مترمربع

ورامین آقای قشقائیان

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۱۱٫۱۳۶ مترمربع

قزوین، آبیک نهال گستر رویال

طراحی و احداث گلخانه تولید نشا به مساحت ۳٫۰۷۲ مترمربع

بم- نظام‌شهر آقای محمد آبادی

طراحی، ساخت گلخانه مدرن سبزی و صیفی به مساحت ۳٫۲۴۰ مترمربع

اصفهان آقای سلطانی

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن سبزی و صیفی به مساحت ۱۰٫۰۸۰ مترمربع

فارس-ابراهیم‌آباد آقای عسگری

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۳٫۷۴۴ مترمربع

رفسنجان دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تجهیز گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان به مساحت ۱٫۸۰۰ متر مربع

اردل رستم‌آباد آقای شکرانی

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل آلسترومریا به مساحت ۳٫۶۰۰ مترمربع