پروژه های در دست اجرا

سدید رویش ویستا

لرستان آقای یاراحمدی

1. طراحی و ساخت گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۳٫۰۰۰ مترمربع

فارس آقای قاسمی زاده

1. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۱۰٫۰۸۰مترمربع

اردبیل آقای علی بابایی

1. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۷٫۲۹۶ مترمربع

اردستان شرکت کشاورزی و دامپروی فجر اصفهلن

1. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه سازگاری کشت بافت به مساحت ۲٫۶۸۸ مترمربع

بوشهر شرکت تعاونی کشاورزی گلخانه ای کوثر

1. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۶۸٫۷۰۴ مترمربع

عسلویه آقای اسدی

1. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۳۰٫۰۰۰ مترمربع

خراسان رضوی آقای کفاش

2. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه گل رز به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع

ارومیه شرکت رویان پژوهش آذربایجان

3. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن سازگاری کشت بافت به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع

شوشتر آقای محمدی

4. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت۴۱۲۸ مترمربع

کرمان آقای جعفری

5. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۳۱۵۰ مترمربع

البرز مجتمع گلخانه ای کوشش کشت(فاز دوم)

6. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن سازگاری کشت بافت به مساحت۶٫۰۳۷ متر مربع

برخی از بزرگترین پروژه ها

مرور اجمالی

مجتمع گلخانه ای کوشش کشت(فاز اول) دکتر جوادی کوشش

طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن سازگاری کشت بافت به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع / البرز، شهرستان ساوج بلاغ، روستای تنکمان، خیابان گلزار، خیابان نیایش، مجتمع گلخانه ای کوشش کشت/ دکتر جوادی کوشش

گلخانه مدرن گل رز دکتر گودرزی نژاد

طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۵٫۰۴۰ متر مربع، استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای دورک قنبری

گلخانه مدرن گل رز صفاشهر مهندس طهمابی و امانی.

طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۷٫۷۷۱ متر مربع/ استان فارس، صفاشهر، جاده سرحد، روستای مشکان

تامین گسترده قطعه

ارائه سازه و قطعات گلخانه به شرکت های همکار حدودا ۲ هکتار .

سایر پروژه ها

اردل رستم آباد آقای شکرانی

1. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل آلسترومریا به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع

رفسنجان دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2. تجهیز گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع

فارس-ابراهیم آباد آقای عسگری

3. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۳۷۴۴ مترمربع

اصفهان آقای سلطانی

4. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن سبزی و صیفی به مساحت ۱۰۰۸۰مترمربع

بم- نظام شهر آقای محمد آبادی

5. طراحی ، ساخت گلخانه مدرن سبزی و صیفی به مساحت ۳۲۴۰ مترمربع

قزوین- آبیک نهال گستر رویال

6. طراحی و احداث گلخانه تولید نشا به مساحت ۳۰۷۲ مترمربع

ورامین آقای قشقائیان

7. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۱۱۱۳۶ مترمربع

کرج-هشتگرد آقای رنجبر

8. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۵۰۴۰مترمربع

اصفهان- نائین خیریه مسجد سازان الزهرا

9. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن سبزی و صیفی به مساحت ۴۷۵۲ مترمربع

لرستان- الیگودرز آقایان انصاری و توکلی

10. طراحی ، ساخت و اجرای گلخانه مدرن گل رز به مساحت ۵۰۴۰ مترمربع

گرجستان Agro pars

11. ساخت گلخانه مدرن سبزی و صیفی به مساحت ۳۰۷۲ مترمربع