گلخانه های تونلی

گلخانه های تونلی

فهرست مطالب

5/5 - (1 امتیاز)

مزیت گلخانه های تونلی

این ساختارها معمولا جهت غربالگری حشرات محیط و ایجاد شرایط محیطی خاص جهت حفاظت گیاهان در برابر شرایط اب و هوایی نامساعد با استفاده از پوشش توری ضد حشره استفاده می شوند.