آئین کلنگ‌زنی پروژه بزرگ شهر خوزی

فهرست مطالب

امتیاز

آئین کلنگ‌زنی پروژه بزرگ شهر خوزی

بزرگترین گلخانه جنوب استان فارس در مساحتی بالغ بر 4 هکتار و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر خوزی از توابع شهرستان اصفهان با حضور فرماندار این شهرستان، معاون باغبانی اداره کل جهاد کشاورزی فارس، اعضا شورای اسلامی شهر خوزی، اعضای شورای راهبردی توسعه اشتغال و کارآفرینی شهر مهر، گروه کشاورزی صنعتی سدید رویش ویستا و نیز جمعی از اهالی خوزی در تاریخ چهارشنبه 1398/03/29 گلنگ‌زنی شد.

(روزنامه سپهر فارس)

آئین کلنگ‌زنی پروژه بزرگ شهر خوزی
آئین کلنگ‌زنی پروژه بزرگ شهر خوزی
آئین کلنگ‌زنی پروژه بزرگ شهر خوزی
آئین کلنگ‌زنی پروژه بزرگ شهر خوزی
آئین کلنگ‌زنی پروژه بزرگ شهر خوزی
آئین کلنگ‌زنی پروژه بزرگ شهر خوزی
آئین کلنگ‌زنی پروژه بزرگ شهر خوزی
آئین کلنگ‌زنی پروژه بزرگ شهر خوزی