سایبان ها و توری ها

گلخانه شید هاوس

فهرست مطالب

5/5 - (1 امتیاز)

شید هاوس و نت هاوس

این ساختارها معمولا در فضای باز و در مناطق گرمسیر با کاربری تعدیل میزان نور خورشید و محافظت گیاهان در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد و با ارتفاع حداکثر 8 متر استفاده می شود.