توری ضدحشره

دسته بندی
امتیاز

توري ضد حشره (ساخت چین) به رنگ سفيد با 4 درصد UV و مش 40 و 50 در عرض های متفاوت

اين توري همراه با باز و بسته شدن دريچه سقفی توسط ريسمان قابل ارتجاع باز يا جمع شده و همزمان با پلاستیک کشی دریچه‌های سقفی با ضمائم نصب پلاستیک مهار می شود