ماشین حمل محصول

جهت حمل و برداشت محصول
استفاده در بارهای سنگین

مشخصات فنی
قابل حرکت روی ریل و سطح بتن
طول  168، 189 و 249 (cm)
عرض ریل:  24 (سانتی‌متر)
ارتفاع 225،5  (میلی‌متر)
ارتفاع سه گوش  18.5 (سانتی‌متر)
اندازه لوله  45 و 51 (میلی‌متر)
عرض ریل (سانتی‌متر) 42-80