انواع پیچ و مهره

شامل واشر مربعی (square)، پیچ قارچی، پیچ فیلیپس، انواع پیچ و مهره شماره ۸ به طول‌های ۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۱۰۰ میلی متر،

انواع پیچهای سر مته ای،۸ و انواع مهره ها( مهره کاسه نمد و انواع واشرها)

EnglishRussiaIran
X