قطعات گلخانه

پروفیل ها، بست و اتصالات

لوله های آلومینیومی ۱۹ میلیمتر

لوله های آلومینیومی ۱۹ میلیمتر

لوله های آلومینیومی 19 میلیمتر ( اهرم های کششی)  اهرم های كششي ١٩ میلیمتری از جنس آلومینیوم بوده و پرده ... ادامه مطلبلوله های آلومینیومی ۱۹ میلیمتر

لوله اهرم انتقالی

لوله اهرم انتقالی

لوله اهرم انتقالی لوله گالوانیزه به قطر ٣2 میلیمتر و ضخامت ٣میلیمتر می‌باشد که از طریق اتصالات جوشی در هر... ادامه مطلبلوله اهرم انتقالی

انواع پیچ و مهره

انواع پیچ و مهره

انواع پیچ و مهره شامل واشر مربعی (square)، پیچ قارچی، پیچ فیلیپس، انواع پیچ و مهره شماره 8 به طول‌های... ادامه مطلبانواع پیچ و مهره

بست اتصال دو لوله (بست ۴ پیچ)

بست اتصال دو لوله (بست ۴ پیچ)

بست اتصال دو لوله (بست 4 پیچ) جهت اتصال دو لوله چرخاننده دریچه ورق گالوانیزه ضخامت 3 میلی مترادامه مطلببست اتصال دو لوله (بست ۴ پیچ)

رک و پینیون دریچه

رک و پینیون دریچه

رک و پینیون دریچه ساخت ترکیه، طول رک 12 CM، ضخامت 3 mmادامه مطلبرک و پینیون دریچه

بست کناری اتصال بازو دریچه به پروفیل

بست کناری اتصال بازو دریچه به پروفیل

بست کناری اتصال بازو دریچه به پروفیل جهت اتصال بازو دریچه به پرو فیل U  یا  Mو لاکینگ کانالادامه مطلببست کناری اتصال بازو دریچه به پروفیل

بست میانی اتصال بازو دریچه به پروفیل

بست میانی اتصال بازو دریچه به پروفیل

بست میانی اتصال بازو دریچه به پروفیل جهت اتصال بازو دریچه به پروفیل U  یا  Mو لاکینگ کانالادامه مطلببست میانی اتصال بازو دریچه به پروفیل

بست نگهدارنده محور دریچه

بست نگهدارنده محور دریچه

بست نگهدارنده محور دریچه  جهت نگدارنده محور دریچه در عرض دهانه های گلخانهادامه مطلببست نگهدارنده محور دریچه

بست سرکمان دو طرفه

بست سرکمان دو طرفه

بست سرکمان دو طرفه نگهدارنده بازودرچه،پروفیل M رأسی سقفی و شبکه میانی ( در سیستم دریچه دوطرفه)ادامه مطلببست سرکمان دو طرفه

بست سرکمان یکطرفه

بست سرکمان یکطرفه

بست سرکمان یکطرفه نگهدارنده بازودرچه،پروفیل M رأسی سقفی و شبکه میانی ( در سیستم دریچه یکطرفه)ادامه مطلببست سرکمان یکطرفه

بست اتصال دو پروفیل

بست اتصال دو پروفیل

بست اتصال دو پروفیل ورق گالوانیزه ضخامت 3 میلی متر جهت اتصال دو پروفیلU و  Mادامه مطلببست اتصال دو پروفیل

پروفیل میانی نصب پلی کربنات

پروفیل میانی نصب پلی کربنات

پروفیل میانی نصب پلی کربنات جهت نصب پلی کربنات دوجداره در دیواره و سقف گلخانهادامه مطلبپروفیل میانی نصب پلی کربنات

پروفیل آلومینیوم کمان ابتدایی

پروفیل آلومینیوم کمان ابتدایی

پروفیل آلومینیوم کمان ابتدایی جهت آب‌بندی انواع پوشش پلی کربنات و پلاستیک در کمان‌های ابتدایی و انتهایی گلخانهادامه مطلبپروفیل آلومینیوم کمان ابتدایی

پروفیل آلومینیومی تقسیم پلاستیک

پروفیل آلومینیومی تقسیم پلاستیک

پروفیل آلومینیومی تقسیم پلاستیک جهت فیکس کردن پلاستیک در طول های بیشتر از 50 متر توسط قفل PVC از جنس... ادامه مطلبپروفیل آلومینیومی تقسیم پلاستیک

لاکینگ کانال

لاکینگ کانال

لاکینگ کانال ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 میلی متر شاخه های 6 متری جهت فیکس کردن پلاستیک به وسیله فنر روکش... ادامه مطلبلاکینگ کانال

پروفیل C

پروفیل C

پروفیل C  ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 میلی متر شاخه های 5 متری جهت نصب پلاستیک در ناودان گلخانهادامه مطلبپروفیل C

پروفیل نصب پلی کربنات

پروفیل نصب پلی کربنات

پروفیل نصب پلی کربنات ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 میلی متر شاخه 5 متری جهت نصب پلی کربنات در دیواره جانبی... ادامه مطلبپروفیل نصب پلی کربنات

وتر گلخانه

وتر گلخانه

وتر گلخانه لوله قطره 42 میلی متری گالوانیزه ضخامت 1.5 میلی مترادامه مطلبوتر گلخانه

کمان گلخانه

کمان گلخانه

کمان گلخانه  لوله قطره 60 میلی متری گالوانیزه ضخامت 1.5 میلی مترادامه مطلبکمان گلخانه

ناودان ابتدایی و انتهایی

ناودان ابتدایی و انتهایی

ناودان ابتدایی و انتهایی  ورق گالوانیزه ضخامت 2 یا 1.5 میلی متر جهت جمع آوری آب بارندگی و انتقال آن... ادامه مطلبناودان ابتدایی و انتهایی

ناودان میانی و کناری

ناودان میانی و کناری

ناودان میانی و کناری ناودان میانی به طول 5.05 متر با ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 میلی متر و ناودان کناری... ادامه مطلبناودان میانی و کناری

روبندی ستون سرستون

روبندی ستون سرستون

روبندی ستون سرستون ورق گالوانیزه با ضخامت 2.5 میلی متر جهت اتصال سر ستون به ستون گلخانهادامه مطلبروبندی ستون سرستون

روبند کمان سر ستون

روبند کمان سر ستون

روبند کمان سر ستون ورق گالوانیزه با ضخامت 2.5 میلی متر در نمونه های چپ و راست، جهت اتصال کمان... ادامه مطلبروبند کمان سر ستون

سر ستون میانی و سر ستون کناری

سر ستون میانی و سر ستون کناری

سر ستون میانی و سر ستون کناری ورق گالوانیزه با ضخامت 2.5 میلی متر جهت اتصال ستون‌ها و کمان‌های گلخانهادامه مطلبسر ستون میانی و سر ستون کناری

در پوش ستون

در پوش ستون

در پوش ستون قطعه پلاستیکی جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و باران به داخل ستون‌ها گلخانهادامه مطلبدر پوش ستون

ستون های اصلی و فرعی

ستون های اصلی و فرعی

ستون های اصلی و فرعی قوطی 80 *80 با ضخامت 2.5 میلی متر در طولهای 4.5 و 5.2 و 7... ادامه مطلبستون های اصلی و فرعی