قطعات گلخانه

پروفیل‌ها، بست و اتصالات

گرده ماهی

گرده ماهی

گرده ماهی زه 10 سانتیادامه مطلبگرده ماهی

بست پارویی

بست پارویی

بست پارویی بست ته پنجره ابتدایی (بست پارویی) بست میانی اتصال بازو دریچه به پروفیلادامه مطلببست پارویی

بست ته پنجره کناری

بست ته پنجره کناری

بست کناری اتصال بازو دریچه به پروفیل3*5ادامه مطلببست ته پنجره کناری

لوله‌های آلومینیومی ۱۹ میلی‌متر

لوله‌های آلومینیومی ۱۹ میلی‌متر

لوله‌های آلومینیومی 19 میلی‌متر (اهرم‌های کششی)  اهرم‌های كششي ١٩ میلی‌متری از جنس آلومینیوم بوده و پرده را باز و بسته... ادامه مطلبلوله‌های آلومینیومی ۱۹ میلی‌متر

لوله اهرم انتقالی

لوله اهرم انتقالی

لوله اهرم انتقالی لوله گالوانیزه به قطر ٣2 میلی‌متر و ضخامت ٣میلی‌متر می‌باشد که از طریق اتصالات جوشی در هر... ادامه مطلبلوله اهرم انتقالی

انواع پیچ و مهره

انواع پیچ و مهره

انواع پیچ و مهره شامل واشر مربعی (square)، پیچ قارچی، پیچ فیلیپس، انواع پیچ و مهره شماره 8 به طول‌های... ادامه مطلبانواع پیچ و مهره

بست اتصال دو لوله (بست ۴ پیچ)

بست اتصال دو لوله (بست ۴ پیچ)

بست اتصال دو لوله (بست 4 پیچ) جهت اتصال دو لوله چرخاننده دریچه ورق گالوانیزه ضخامت 3 میلی‌مترادامه مطلببست اتصال دو لوله (بست ۴ پیچ)

رک و پینیون دریچه

رک و پینیون دریچه

رک و پینیون دریچه ساخت ترکیه، طول رک 12 CM، ضخامت 3 mmادامه مطلبرک و پینیون دریچه

بست نگهدارنده محور دریچه

بست نگهدارنده محور دریچه

بست نگهدارنده محور دریچه  جهت نگدارنده محور دریچه در عرض دهانه های گلخانهادامه مطلببست نگهدارنده محور دریچه

بست سرکمان یکطرفه

بست سرکمان یکطرفه

بست سرکمان یکطرفه نگهدارنده بازو درچه، پروفیل u و لاکینگ کانال رأسی سقفی و شبکه میانی (در سیستم دریچه یکطرفه)ادامه مطلببست سرکمان یکطرفه

بست اتصال دو پروفیل

بست اتصال دو پروفیل

بست اتصال دو پروفیل ورق گالوانیزه ضخامت 3 میلی‌متر جهت اتصال دو پروفیل U و  Mادامه مطلببست اتصال دو پروفیل

پروفیل میانی نصب پلی‌کربنات

پروفیل میانی نصب پلی‌کربنات

پروفیل میانی نصب پلی کربنات جهت نصب پلی کربنات دوجداره در دیواره و سقف گلخانهادامه مطلبپروفیل میانی نصب پلی‌کربنات

پروفیل آلومینیوم کمان ابتدایی

پروفیل آلومینیوم کمان ابتدایی

پروفیل آلومینیوم کمان ابتدایی جهت آب‌بندی انواع پوشش پلی‌کربنات و پلاستیک در کمان‌های ابتدایی و انتهایی گلخانهادامه مطلبپروفیل آلومینیوم کمان ابتدایی

پروفیل آلومینیومی انتهایی نصب پلی‌کربنات

پروفیل آلومینیومی انتهایی نصب پلی‌کربنات

پروفیل آلومینیومی تقسیم پلاستیک جهت فیکس کردن پلاستیک در طول‌های بیشتر از 50 متر توسط قفل PVC از جنس آلومینیوم... ادامه مطلبپروفیل آلومینیومی انتهایی نصب پلی‌کربنات

لاکینگ کانال

لاکینگ کانال

لاکینگ کانال ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 میلی‌متر شاخه‌های 6 متری جهت فیکس کردن پلاستیک به وسیله فنر روکش‌دار در ناودان... ادامه مطلبلاکینگ کانال

پروفیل نصب پلی‌کربنات

پروفیل نصب پلی‌کربنات

پروفیل نصب پلی‌کربنات ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 میلی‌متر شاخه 5 متری جهت نصب پلی‌کربنات در دیواره جانبی و جلو بندی... ادامه مطلبپروفیل نصب پلی‌کربنات

وتر گلخانه

وتر گلخانه

وتر گلخانه لوله قطره 42 میلی‌متری گالوانیزه ضخامت 1.5 میلی‌مترادامه مطلبوتر گلخانه

کمان گلخانه

کمان گلخانه

کمان گلخانه  لوله قطره 60 میلی‌متری گالوانیزه ضخامت 1.5 میلی‌مترادامه مطلبکمان گلخانه

ناودان ابتدایی و انتهایی

ناودان ابتدایی و انتهایی

ناودان ابتدایی و انتهایی  ورق گالوانیزه ضخامت 2 یا 1.5 میلی‌متر جهت جمع‌آوری آب بارندگی و انتقال آن به لوله‌های... ادامه مطلبناودان ابتدایی و انتهایی

ناودان میانی و کناری

ناودان میانی و کناری

ناودان میانی و کناری ناودان میانی به طول 5.05 متر با ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 میلی‌متر و ناودان کناری به... ادامه مطلبناودان میانی و کناری

روبندی ستون سرستون

روبندی ستون سرستون

روبندی ستون سرستون ورق گالوانیزه با ضخامت 2.5 میلی‌متر جهت اتصال سر ستون به ستون گلخانهادامه مطلبروبندی ستون سرستون

روبند کمان سر ستون

روبند کمان سر ستون

روبند کمان سر ستون ورق گالوانیزه با ضخامت 2.5 میلی‌متر در نمونه‌های چپ و راست، جهت اتصال کمان گلخانه به... ادامه مطلبروبند کمان سر ستون

سر ستون میانی و سر ستون کناری و نیمه

سر ستون میانی و سر ستون کناری و نیمه

سر ستون میانی و سر ستون کناری ورق گالوانیزه با ضخامت 2.5 میلی‌متر جهت اتصال ستون‌ها و کمان‌های گلخانهادامه مطلبسر ستون میانی و سر ستون کناری و نیمه

درپوش ستون

درپوش ستون

درپوش ستون قطعه پلاستیکی جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و باران به داخل ستون‌ها گلخانهادامه مطلبدرپوش ستون

ستون‌های اصلی و فرعی

ستون‌های اصلی و فرعی

ستون‌های اصلی و فرعی قوطی 80 *80 با ضخامت 2.5 میلی‌متر در طول‌های 4.5 و 5.2 و 7 مترادامه مطلبستون‌های اصلی و فرعی